- Når man tenkte på en kirkelig handling i Buksnes, tenkte man på denne mannen

Av

Organist Halvdan Gjerstad - i kirkens tjeneste.