- Her er en del løvdalsfolk som overværer en nødslakt

Lofot-Tidende trenger lesernes hjelp til å identifisere personene på bildet.