Veiarbeid gjør at det flere steder langs E10 holdes stengt på dagtid og nattestid fremover.

  • På E10 Gimsøystraumen bru er det vegarbeid og lysregulering, gyldig mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra 24. april til 30.november 2023.
  • På E10 Dalen i Flakstad er det vegarbeid og vegen er stengt mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag frem til 1. juni. Personbiler og nødetater kan passere på gang- og sykkelveg forbi arbeidsstedet. Tungtransport kan ikke passere i arbeidstiden.
  • E10 Skagen og E10 Ramsvika i Moskenes er det asfaltarbeid. Vegen er periodestengt mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag til 2. juni. Det kan være ventetid i opptil fire timer. Utrykningskjøretøy kan passere. Fergetrafikk vil bli tatt hensyn til.
  • E10 Reine og E10 Valen i Moskenes er det vegarbeid mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til 2. juni. Manuell dirigering, lysregulering.
  • E10 Å i Moskenes og E10 Flesheia i Vestvågøy er det vegarbeid. Vegen er stengt mellom 21:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til 1. juni. Gjennomslipp hver hele time. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.