Torsdag ble det klart at Trond Ketil Jørgensen er ansatt som rektor hos Havbruksakademiet Nord.

Det er en privateid videregående skole med godkjenning etter friskoleloven. Skolen skal tilby et 3-årig utdanningsløp med spesialisering innen akvakultur.

Elevene som fullfører alle tre år har mulighet for generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.

Neste høst tas de første 15 elevene inn til vg1 naturbruk. Skoletilbudet bygges videre ut år for år, slik at alle tre klassetrinnene vil være representert fra høsten 2024.

Førsteårselevene som får studieplass til neste år får sine undervisningslokaler i det nye bygget til STIM, som nå er under bygging på Storeidøya.

Bygget skal i tillegg romme både de nye hovedkontorene til Nordly-konsernet samt en planlagt vaksine- og bakteriofagfabrikk.

- Det er viktig å få en god start. Her havner vi midt i et utrolig spennende og relevant fagmiljø, og får nye og flotte fasiliteter, sier Jørgensen.

Privateide friskoler finansieres med offentlige tilskudd per elev tilsvarende 85 prosent av det tilskuddet offentlige skoler mottar, samt skolepenger fra elevene, skriver den nye skolen i en pressemelding.

- Skolepengesatsen vil nok bli relativt lav, så det skal ikke ekskludere noen fra å kunne ta denne utdanningen, mener han.

Skolen ønsker å rekruttere elever fra hele landsdelen, og er åpen for søkere fra hele landet.

Bildeserie

STIM-bygget er på vei opp. Se bildene