Nederst i Hagskaret på Leknessiden ligger «Lykkeland». Her er det i dag flere hus, men før i tiden skjedde det spesielle ting her.

– Det var opprinnelig en dyrskueplass, der de stilte ut dyr til salgs som var en stor happening med kåring av flotteste vær blant annet, sier tilflytter og som har blitt fortalt dette fra bygdefolket, Lars-Magne Monsen.

Hundrelapper for en eiendom

Historiebøkene kan si en del om dette.

I gårdshistorikken til Storfjorden finner man noen eiendomsoverdragelser.

  • «Bruksnr. 17, Lykkeland, av skyld 0,09. Utskilt fra bruksnr. 1, 2 og 6 i 1932.
  • Skjøte fra H. Hulaas m.fl. til Arnolda Dahl for kr 500, tgl. 1939.
  • Skjøte fra Arnolda Dahl til Ole M. Vian for kr 600, tgl. 1954», skriver geni.com.

Også i gårdshistorikken til Hag kommer det fram at Lykkeland ble brukt som navn og at det ble skilt ut under krigen.

  • «Bruksnr. 18, Lykkeland I, av skyld mark 0,01. Utskilt fra bruksnr. 12 i 1943.
  • Skjøte fra Amandus J. Hag til Hol kom­mune for kr 800, tgl. 1943. Lykkeland er dyrskueplass (begge partene).
  • Bruksnr. 19, Lykkeland II, av skyld mark 0,06. Utskilt fra bruksnr. 15 i 1944. Skjøte fra Kristen Johansen til Hol kommune for kr 1200, tgl. 1955.
  • Bruksnr. 20, Lykkeland III, av skyld mark 0,10, Utskilt fra bruksnr. 8 i 1944.»

– Kunne med stolthet vist denne utstillingen hvor som helst

I Vestvågøy historielags tredje kapittel om jordbruk skrevet av Svenn G. Andersen finner man mer info som passer enda bedre til beskrivelsen til Monsen.

«Lofoten har nå i lang tid hatt statsutstilling for hest, den avholdes hvert tredje år og holdes nå på den faste utstillingsplass Lykkeland ved Hagelva i Hol, mens det har vært avholdt unghesteskuer på samme sted hvert år. Det største unghestskue hadde vi i 1945 med 52 nr., hvorav 27 fra Hol. Den største statsutstilling hadde vi i 1946 med 86 nr., derav 40 fra Hol, samtidig møtte det 37 nr. til unghestskue, hvorav 15 fra Hol. Lofotens fjordhestavl var kjent langt utover landsdelen. Statskonsulenten i fjordhestavl, Loen, uttalte etter en utstilling ved Hagelva, at vi med stolthet kunne ha vist denne utstilling hvor som helst i fjordhestens avlsområd», heter det i boka.

Det kommer også fram i søken etter Lykkeland at dyrskueplasser fikk støtte fra kommunen på samme måte som idrettsanlegg får det i dag.

Lokale fotballoppgjør

Monsen har også noen tilleggsopplysninger.

– Det var jo også fotballbane her, hvor mange fra Hag/Fygle/Leknes møttes for lokale oppgjør. Det står ennå et mål igjen her, sier Monsen.

Stor lykke med ny lekeplass

Grunnen til at det nylig har kommet opp et skilt hvor det står «Lykkeland», er at noen tok initiativ til å fjerne busker og gjøre i stand fotballmålet. Det ble også lagt ut dekk som barna brukte til lek.

– Vi arrangerte felles St.hansfeiring for «Hag-folket» nå i sommer, med stor suksess, sier Monsen.