Mens helsetilsynet kritiserer norske akuttmottak, er ståa en annen i Bodø

Får skryt: Teamet på akuttmottaket i Bodø får skryt for rask behandling av sepsispasienter. Foto: Privat

Får skryt: Teamet på akuttmottaket i Bodø får skryt for rask behandling av sepsispasienter. Foto: Privat

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

(Avisa Nordland) Mens helsetilsynet kritiserer norske akuttmottak for ikke å gi antibiotikabehandling til pasienter med blodforgiftning (sepsis) i tide, får Nordlandssykehuset i Bodø skryt for å være helt i front med å gi rask behandling.

Alvorlige funn

Fylkesmennene har i et landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten undersøkt om pasienter med sepsis (blodforgiftning) har fått forsvarlig behandling i akuttmottak. Tilsynet avdekket mangler og svikt i alle helseforetak som ble undersøkt, skriver Statens helsetilsyn i en pressemelding.

Et gjennomgående og alvorlig funn i tilsynet, var at alvorlig syke pasienter med sepsis som trengte rask antibiotikabehandling ikke hadde fått hjelp til rett tid. Dette er pasienter hvor behandlingsforløpet må gå raskt, og hvor det kan stå om liv.

Ni av ti

Men nettopp her utmerker akuttmottaket i Bodø seg i positiv forstand. Her får de nemlig gitt 90 prosent av sepsispasientene antibiotika innen en time, skriver Pasientsikkerhetsprogrammet.no. på sine nettsider.

Fra mars til november i fjor deltok teamet fra Nordlandssykehuset på nasjonalt læringsnettverk i tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. Og i oktober lå akuttmottaket på en median på 32 minutter fra ankomst til sepsispasienten hadde fått antibiotika, heter det videre.

Undervisning

Enhetsleder Hanne-Marit Brenden forteller til nettstedet at de har jobbet mye med undervisning, også for ambulansepersonell.

Når blodprøve tas, legges det et rødt ark i rørpostpatronen så laboratoriet skjønner at det haster med blodprøven.

- Vi lagde også en ny akuttjournal med et eget q-SOFA-felt. Så testet vi det i småskala, gjorde endringer og testet det på nytt, forteller Brenden til nettstedet.

Forbedringsarbeid

Akuttmottaket i Bodø har flere forberdringsprogrammer på gang.

For eksempel forbedringsprosjektet «Lege i front», som i hovedsak går ut på å tilføre akuttmottaket ressurser i form av tre dedikerte legestillinger og en ekstra sykepleierstilling.

Artikkeltags