Her bygger Per Egil nytt sentralkjøkken til sykehjemmet, sykehuset og hjemmetjenesten

– Innflyttinga av det kommunale sentralkjøkkenet blir i september.