Fastleger kjent med praksis med ultralydstyrt sprøytebehandling

Britt Waag fra Leknes mener hennes liv ble bedre og mindre smertefull etter at hun fikk injisert kortison for en betennelse i en hofte. Kommuneoverlege Øystein Tollåli sier at injeksjonsbehandling i seg selv er svært omdiskutert, men at flere fastleger er positiv til behandlingen.