Lofotkommuner dropper undersøkelser om hvordan de eldre har det

Skrantende økonomi og dårlig kapasitet er noen av begrunnelsene for at kommunene ikke gjennomfører brukerundersøkelser på sykehjemmene.