Hele Moskenes blir én parkeringssone: – Dette kan bli en viktig inntektskilde for oss

Kommunen vil be Statens vegvesen om å få overta arealer som kan brukes til parkering. I tillegg skal det tas betalt for parkeringen og vakter skal kunne bøtelegge.