- Fiskerihavner bør være et statlig ansvar

ILLUSTRASJONSFOTO: Båter til kai i Ramberg havn.

ILLUSTRASJONSFOTO: Båter til kai i Ramberg havn. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nordland Sp om overføring av fiskerihavner til fylkeskommuner/regioner.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Årsmøtet i Nordland Sp ser med bekymring på regjeringens forslag om å overføre eierskap og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunene.

Havneutbygging med moloer og utdyping er et spesielt fagfelt. Kystverket har i dag et nasjonalt senter i Kabelvåg, hvor denne kompetansen er samlet. Ved flytting av oppgaver er det stor fare for at denne kompetansebasen svekkes.

Samtidig vil det ta tid før fylkene har sin organisering og kompetanse innenfor området på plass. Lofoten Senterparti er redd for at dette samlet sett vil resultere i en lang periode uten nye tiltak innenfor sektoren fiskerihavner, idet Kystverket allerede nå har stoppet all planlegging av nye tiltak.

Fiskerihavnene vil ikke bli tildelt øremerkede midler, men vil inngå som en del av rammen til de nye regionene. Det forutsettes økte rammer, men sies ingenting om kriteriene som skal legges til grunn for fordelingen. Dagens inntektssystem er basert på antall hoder, og en slik fordeling tilsier at regioner med få hoder og mange havner vil komme dårlig ut. Tiltak i fiskerihavner blir følgelig et prioriteringsspørsmål opp mot andre fylkeskommunale oppgaver.

Fiskerihavner er en grunnleggende infrastruktur for fiskerinæringa - både for de som driver på sjø og land. Det bør være en viktig statlig oppgave å sørge for denne nødvendige infrastrukturen.

Lofoten Senterparti frykter at forslaget innebærer mindre fokus og en nedprioritering av fiskerihavner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken