Fra og med i dag onsdag er bussholdeplassen ved Lofoten sykehus betjent igjen, melder Reis Nordland.

Haugsmyra er fortsatt sperret for busstrafikk, og rute 766 opererer ikke holdeplasser på strekningen mellom Dønvold og Gravdal.

På Gravdal vil holdeplassene i Gravdalsgata være betjent, og skoleelever og andre beboere i området Haug Syd og Haugsmyra kan benytte holdeplass v/ "Gamle posthuset" (Krysset Gravdalsgata/Sundsveien) som vil være nærmeste holdeplass.

Ny beskjed vil bli lagt ut når asfalterings-/veiarbeidet er ferdigstilt, mest sannsynlig i midten av oktober.