FULL AHEAD

Det å ha et godt rutetilbud, med effektive frekvenser, destinasjoner og gunstige priser er avgjørende for regional vekst», skriver Vest-Lofoten næringsforening.

Det er fint at næringsforeningen kommer fram med sine argumenter for storflyplass på Leknes. Ifølge Reidar Samuelsen (H) har tilhengernes argumenter ikke kommet godt nok fram. Det var da fint at man endelig fikk muligheten.

Alle er vi vel enige om at vi ønsker et godt rutetilbud, men si meg er det ikke akkurat det vi har i dag? Effektive frekvenser? Er det da snakk om større fly med mindre avganger? Det betyr i så fall et dårligere tilbud for innbyggerne.

I neste setning kan vi lese det som det ser ut til å være det som det koker ned til for næringsforeningen. Man mener at denne utbyggingen vil føre til billigere billetter og regional vekst.

Les også

– Flyplassløsning som styrker Lofoten

Logikken mangler

I ei tid der vi nordmenn har mer penger enn vi noen gang før har hatt, er vi ikke fornøyde med prisene på flybilletter. Da bygger vi like gjerne en ny flyplass til to milliarder i håp om at dette skal hjelpe. Det er da et paradoks at alle investeringer i flyplasstruktur vil måtte inndrives ved hjelp av billettinntekter. Slik sett er det til slutt vi reisende som skal betale for gildet.

Med det vi nå vet om klimautfordringer og naturens tilstand er det etter min mening noe riv ruskende galt i denne logikken. Burde man ikke søke å løse dette på annet vis her i Lofoten et av naturens smykkeskrin?

Regnestykket

Hadde det ikke vært smartere og mer framtidsrettet med planlegging av omstilling heller enn planer om vekst? Jeg forutsetter at alle er innforstått med at en dobling av forbruk for hver generasjon ikke er bærekraftig verken i denne regionen eller på verdensbasis. Når skal man innse at denne vekstbobla kommer til å sprekke?

Mange klager på at miljøorganisasjonene og MDG ikke kan få regnestykket sitt til å stemme. Det er klart det blir vanskelig dersom man for eksempel skulle skru igjen alle kraner på sokkelen samme dag. Så er det vel ikke akkurat det det er snakk om heller. Mitt spørsmål til næringsforeningen eller for den saks skyld hvem som helst: Hvordan får man det store regnestykket om evig vekst til å gå opp?

Hadde vi kunnet ekspandert ut i universet, ville jeg til en viss grad kunne forstått – men vi er fortsatt nødt til å forholde oss til at alt har en ende, og at endeløs ekspansjon ikke er mulig.

Unødvendige traseer

Reidar Samuelsen snakket varmt for nye traseer i den hensikt å korte ned reisetiden mellom Leknes og Svolvær. Dette for å etablere en felles bo og arbeidsmarkedsregion. Jeg sier nå fortsatt at det verken virker framtidsrettet, eller vitner om forståelse for framtidens utfordringer.

Vi burde ikke planlegge slik at trafikken øker. For alt vi vet sitter pendlerne snart i drone mellom Leknes og Svolvær. Kanskje er reisetiden 15 minutter. Da vil det ikke være nødvendig med nye traseer eller lange landingsstriper.

Bilindustrien har nå innen kort tid kommet i gang med omstilling. Dette kan fort bli en realitet i flere bransjer. Tredve år tilbake var det ikke mange som kunne tro at man skulle ha bærbare telefoner som passet i lomma. Med dette for øyet burde perspektivet for planlegging være minst 30 år, og i det raske tempoet utviklingen går nå er det viktig å være varsom. Spesielt med ugjenkallelige inngrep.

Veien mellom Svolvær og Leknes burde utbedres i ulykkesutsatte områder, men dette burde gjøres med eksisterende vei uten nye traseer. Kanskje kunne man vunnet noe tid med å bygge tunnel gjennom Lyngværfjellet og Sjurbakken. Så burde det vært gjort utbedringer ved Alstadbru og i Torvdalshalsen.

Miljøregnestykket

Næringsforeningens argumentasjon tilkjennega stor interesse for å få regnestykket til å gå i pluss i forhold til klima og miljømessige faktorer. Det menes slik jeg forstår det at storflyplass-planen balanserer sånn passe. Det er godt at de signaliserer sitt ønske om å legge planer som harmonerer med resten av verdens planer om omstilling.

Det er bare det at man glemmer noen viktig.

Hva med den nye veitraseens og flyplassens bane gjennom myrområder? Er det regnet på det dette tapet mon tro? Så kommer vedlikehold. Bygging av infrastruktur krever vedlikehold. Dette koster også i samme regnskapet.

Det virker som om politikere og næringsliv stadig tror at bare man får pengene til å bygge så er regnestykket sluttført. Dette beror seg på en misforståelse. Hver kvadratmeter mer infrastruktur gir mer utgifter for vedlikehold. Disse utgiftene vil overgå kostnadene med utbyggingen mange ganger. Desto større og tyngre man bygger dette, jo vanskeligere blir det å bære kostnadene i framtiden både for oss og moder jord.

Så står vi også nå ved et vendepunkt for jordas natur og dyreliv.

Støy

Under debatten rundt flyplassutbyggingen har det også vært snakk om støyfaktoren. Det er klart husene kan kles med gips, og dermed er plagene med støy eliminert. Det forutsetter bare at innbyggerne på Leknes holder seg innendørs.

Boligmarkedet

Så var det dette håpet om at flere av våre sønner og døtre skal vende hjem igjen. Det er vel noe vi alle ønsker, men da må det vel være stor infrastruktur, og full guffe?

Nei! Fordi et Lofoten på steroider vil gjøre boligmarkedet brennhett. Allerede nå kjøpes eiendommer av prinser og selges en million over takst. Våre barn vil ikke se seg råd til å flytte hjem dersom dette fortsetter.

Valgflesk

Dessverre ser det nå ut for at timingen for å snike dette inn i Nasjonal transport plan (NTP) er perfekt. I valgfleskets navn velsigner mange partier nå bruk av penger for å tekkes velgermassene. Plutselig står politikerne i kø for å legge dette inn i planverket.

Skjønner bare ikke hvorfor Arbeiderpartiet ikke gikk for gratis flybilletter når sjansen var der. Sist ble de jo slått på oppløpssiden av Frp i ferge saken der Frp sitt forslag var nettopp gratis billetter. I denne saken ser det ut som Høyre snubler først over målstreken.

Min oppfordring til politikerne er å tenke igjennom hva man vil bli husket for i framtida. Det vil ikke holde å si man ikke visste bedre eller at man ikke var blitt advart denne gangen.

Vi har det vi trenger

Det er viktig at vi har noe å leve av i regionen, men det har vi da allerede. Det er bare snakk om å ha litt magemål. Slik det er i dag har vi allerede en utvikling som «positiv» nok. Alle tjener til livets opphold, og ut fra hva jeg kan se, noen litt mer.

Konklusjonen blir da at når det råder slik usikkerhet burde vi velge «dead slow» istedenfor «full ahead!»