(Nordlys)

Regiondirektøren har kontorsted på Sortland. Han kommer fra Trondheim, men har bodd på Sortland de siste 20 årene.

- Jeg ser frem til å utvikle Mattilsynet i Nord – Norge slik at vi kan legge til rette med forståelige regler, veiledning og effektivt tilsyn. Det er virksomhetene og dyreeierne som har ansvar for å følge reglene som sikrer trygg mat og god dyrevelferd, men vi skal forebygge og kontrollere, og ha kunnskap om de områdene Mattilsynet forvalter, sier han i en pressemelding fra Mattilsynet.

Han forteller at han også er opptatt av at Mattilsynet har god dialog med næringsaktørene om å sikre helse, kvalitet og forbrukerhensyn i hele matproduksjonskjeden.

Ystmark har jobbet i ulike lederstillinger i Mattilsynet siden etableringen i 2004. Han startet i den nye i jobben den 1.mai.

Mattilsynet skal arbeide for følgende mål:

• sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann

• fremme god helse hos planter, fisk og dyr

• fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn

• ivareta miljøvennlig produksjon