Hallsaken i Flakstad idrettslag: Abelsen fratrer styreverv

Raymond Abelsen.

Raymond Abelsen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Under årsmøtet i Flakstad idrettslag 6. august ble saken om idrettshall gjenstand for ny behandling. Årsmøtet var nummer 3 i rekken, som i seg selv er ganske oppsiktsvekkende «in the year of corona». Der andre lag og foreninger utsetter sitt ene årsmøte, har Flakstad idrettslag så langt avholdt tre.

Som ventet ble det både debatt og meningsutveksling i sakens anliggende. Men også ny informasjon ble presentert. Blant annet sto følgende å lese i innkallingen:

«Samtidig fremlegges sak om Vest-Lofoten flerbrukshall til ny behandling. Styret har mottatt signaler om at en hall-løsning er ønsket, gitt at en idrettshall uten skolefunksjoner kan realiseres uten negative konsekvenser for nye Ramberg skole».

Ved forrige behandling av «hall-saken» stemte jeg, og et øvrig flertall av idrettslaget, mot å gå videre med hall-prosjektet. Personlig var dette på bakgrunn av uttalelser fra innbyggere, en mulig kobling mellom idrettshall og skolefunksjoner, samt uttalelser fra det øvrige kulturlivet i Flakstad. Herunder leserinnlegg og samtaler med kulturskolerektor Ann Kristin Windstad. Det var også levert inn en underskriftskampanje der en «rimelig stor» andel av Flakstads befolkning ønsket at Flakstad kommune selv skulle bygge flerbrukshallen og skole, slik det utarbeidede planforslaget fra august 2019 forelå, og vedtak i kommunestyre i desember 2019 tilsa.

Underforstått, idrettslagets planer var ikke det befolkningen ønsket.

Når saken tas opp til ny behandling forholder jeg meg til endring i ordlyden i innkallingen, som forutsetter at «hall-prosjektet» ikke skal få negative konsekvenser for bygging av nye Ramberg skole. I den påfølgende diskusjon, forut for avstemmingen refererer jeg til leserinnlegg og uttalelser fra kulturskolerektor Ann Kristin Windstad, der hun sterkt, saklig og informativt tar til orde mot idrettshallen som FIL planlegger å bygge.

Jeg må derfor ærlig innrømme at jeg blir litt «tatt på sengen» når ordfører, i debatten, informerer om at Ann Kristin Windstad, og øvrig kulturliv, i etterkant av forannevnte leserinnlegg, har endret standpunkt og nå er positiv til idrettshallen som idrettslaget planlegger. Ved den påfølgende avstemmingen tenker jeg at når den største, nåværende, brukergruppen av en idrettshall - jeg kaller det i denne sammenheng det øvrige kulturliv - har endret mening og er positiv til idrettshall, er dette et sterkt argument for meg til å støtte planene til idrettslaget. I tillegg er det, sett ut fra antall oppmøtte på årsmøtet, cirka 15-20 av idrettslagets medlemmer som er positive.

Etter å ha foretatt en vurdering, velger jeg å ignorere det faktum at det på dette tidspunkt er levert ytterlige en underskriftskampanje, mot idrettshall, og stemmer således ja til at idrettslaget kan jobbe videre med planene om eventuelt å realisere en idrettshall.

Jeg må si at jeg, mildt sagt, blir svært overrasket når jeg i ettertid blir kontaktet av kulturskolerektor Ann Kristin Windstad, og hun stiller seg svært undrende til ordførerens uttalelse angående hennes støtte til en idrettshall, og kategorisk avviser at hun har endret mening i sakens anliggende.

Sett i lys av ny, korrigert informasjon, må jeg dessverre vedgå at min avgjørelse om å støtte prosjektarbeid med idrettshall, på bekostning av opprinnelige planlagte og vedtatte flerbrukshall, er tatt på feil grunnlag. Til tross for at cirka 1,5 prosent av Flakstads befolkning møter opp og stiller seg positiv, gjennom sin stemmegivning, til en idrettshall i regi av idrettslaget, føler jeg at underskriftskampanjene og Ann Kristin Windstads argumentasjon mot idrettshall taler sterkest, og at hallprosjektet således ikke har bred oppslutning i befolkningen.

På bakgrunn av dette, må jeg dessverre meddele at jeg trekker meg fra styrevervet i Flakstad idrettslag. Jeg er av den oppfatning at det vil være mest riktig overfor de 15-20 av dere i idrettslaget som har tilkjennegitt at dere ønsker idrettshall at noen andre, som har nødvendig engasjement og innsatsvilje, i tråd med årsmøtevedtak deltar i det videre arbeidet med å realisere det som «det 3. årsmøtet» ønsker realisert, i form av en fotballhall og eventuelle nye fremtidige idrettsaktiviteter i Flakstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags