Gunnar Skoglund vil ikke skryte på seg flere år som frivillig enn det som er riktig. Han skriver i etterkant av intervjuet: «I går sa jeg at jeg har vært frivillig i 50 år. Jeg er usikker på når tid jeg hadde mitt første tillitsverv. Det var i alle fall like etter at jeg begynte å jobbe på Ballstad i 1972, men om det var i 1972 eller 1975 er jeg usikker på.»

Gunnar Skoglund

 • Alder: 75 år
 • Bor: På Gravdal
 • Familie: Samboer Lillian og to voksne barn
 • Jobb: Pensjonist de siste ni årene
 • Frivillighet: Gunnar har vært frivillig i over 45 år i ulike sammenheng, lag og foreninger og posisjoner. Han har vært drivende i bedriftsidretten, var lenge kasserer i Ballstad UIL, har vært leder og styremedlem i Vestvågøy idrettsråd og sittet som leder i bedriftsidrettskretsen i mange år. I dag er han soneveileder for de to idrettsrådene i Lofoten. Han og hans samboer jobber også i frivillighetssentralen og kjører blant annet ut mat til eldre og er med og arrangerer aktiviteter på sykehjem og servicesenter. Gunnar sitter også i styret til Vest-Lofoten hørselsfremmende forening, var med på å starte Bua på Leknes og sitter i styret, har et par verv i Lofoten sykkelklubb, er leder av et lyslag, er medlem av kontrollutvalget i Norges idrettsforbund og har to ganger organisert de frivillige i Arctic Race gjennom Lofoten
 • Fra nomineringen: «Gunnar har kunnskap om lover og regler som du ikke finner hos så mange. Han setter seg godt inn i alle idrettspolitiske saker, og har gode, begrunnende svar på høringer»
 • Rett skal være rett. Gunnars etterrettelighet har vært gull for idrettsmiljøet i Vestvågøy og Nordland. Han har uttalt seg nøyaktig, forståelig og klokt i høringer, satt seg inn i lover og regler, lagt fram dugnadsregnskap for politikerne og skrevet mange debattinnlegg gjennom årene. I de 15–20 årene han var leder og styremedlem i Vestvågøy idrettsråd ble kommunal frivillighetspolitikk født. Han regnet ut hvor mye frivilligheten var verdt i kroner og viste hvor mange som var engasjert. Før korona brøt ut, hadde bare idrettslagene i Vestvågøy over 3000 medlemmer, og verdiskapingen i idretten var på 45 årsverk, som har en verdi på 25 millioner kroner, i året i Vestvågøy.

  Gunnar tok på 1990-tallet opp med daværende ordfører Guri Ingebrigtsen hvorfor ikke idrett og frivillighet var tema i partiprogrammene som ble delt ut før kommunevalgene. Hun var enig og sa at hun måtte tenke på det. Etter det har idrettsrådet arrangert debatter om idrett og frivillighet og temaet har vært med i flere partiprogrammer.

  Før han tok over ledervervet i idrettsrådet, var det Ballstad UIL og bedriftsidretten som opptok mye av hans dugnadstid. Han var blant annet med på å starte opp bedriftsturneringer, fredagsvolleyball i Lekneshallen og Ti på topp.

  Da de tre bedriftsidrettskretsene i Nordland ble slått sammen på tidlig 1990-tall, ble Gunnar spurt om å bli leder for den større kretsen. Han takket ja, og satt som leder der til 2003. Da han som representant for bedriftsidretten var på årsmøtet til Vestvågøy idrettsråd det samme året, ble han spurt om et nytt lederverv. Han takket ja igjen.

  Hvorfor stiller du som frivillig?

  – Frivillighet er viktig, det er en bærebjelke i lokalsamfunnet. Ingen kan tenke seg at alle aktiviteter skulle opphøre. Det ville blitt en ganske fattig samfunn.

  Hvor lenge skal du holde på?

  – Når jeg ser listen over mine tillitsverv i dag ser jeg at jeg burde trappe ned på noe, og jeg gikk også av i idrettsrådet i år. Hvis helsa holder og jeg får lov er det givende å bidra. Jeg mener det jeg gjør ikke er et offer. Det er en gave og jeg får minst like mye tilbake som jeg gir i tid og engasjement.

  Frivillighetsprisen 2022

  Vestvågøy kommune står bak den årlige prisen. Prisutdelingen skjer 3. september under Høstvekka på Leknes. En jury vil velge en prisvinner ut fra de elleve nominerte. De er:

  Les også

  Frivillighetsprisen Vestvågøy 2022: Irene ble bestemor til 40

  Les også

  Frivillighetsprisen 2022: Sigurd trener fotballaget til sin niese

  Les også

  Frivillighetsprisen 2022: Danielle gjør som sin mamma og pappa; engasjerer seg i frivillighetsarbeid

  Les også

  Frivillighetsprisen 2022: Gunnar syns livet får mening ved å jobbe frivillig

  Les også

  Frivillighetsprisen Vestvågøy: Michael er med på å skape den bygda han selv har lyst å bo i