Kommentar til Ørjan Arntzens debattinnlegg – Skillet på Napp omtales lokalt som «nappsfjæringer» og «vektningan», og er en klassisk fortelling om «vi» og «de andre».

Synes det er bra at du skriver at journalistens oppgave er å sette spørsmålstegn ved nettopp den type maktstrukturer som man finner politikk, religion og øvrig organisasjonsliv.

Så da blir spørsmålet mitt: Hva er en maktstruktur? Er det bare et fint ord som blir brukt av politikere?

Da jeg gikk på den offentlige skolen på Ramberg midt på syttitallet, fikk vi elevene fra Guds Menighet (GM) være i et eget rom når de andre elevene hadde konfirmasjonsundervisning. Vi var i biblioteket og hadde det flott, både Hamsun og Ibsen ble lest fra perm til perm, eller det var dribling ute på fotballbanen. Det hendte ofte at de andre elevene «rømte» inn sammen med oss, men ble fort hentet av presten, de måtte konfirmere seg, selv om de sa at de ikke ville.

Da jeg fortalte min mor om dette hjemme sa hun: «Det er fordi at i kirka er det tvangsreligion. De må jo døpes mens de er babyer, og fordi foreldrene vil det, og det er også foreldrene som bestemmer at de må konfirmeres». Min mor sa videre at i GM bestemte vi det selv når vi ble voksne.

Da GM fikk egen skole for nesten 30 år siden, var det nettopp en av grunnene at de ikke ville være «i veien» for den Lutheranske tro i den offentlige skolen. Vi var jo bare en «plage» for alle de sterkt kirkelige troende.

Først var hele Norge under en katolsk tro. Så kom Luther med sine protester mot Paven, og etter hvert gikk Norge over til den protestantiske Lutherske kirke. Men fortsatt er det mange katolikker i Norge (verden), og de har også sine egne skoler i Norge.

Hva er så spesielt med at mange ikke er enige med Luther i hans forklaring av Bibelen? Hvorfor ble det en slik maktstruktur i Norge at det bare ble Statskirken som skulle bestemme alt av religion? Når ble det religionsfrihet i Norge?

Så du kirkelige mann, hvis du er det, kanskje hører du på andakten i kirken eller på radio. Da hører du presten fortelle om i dåpsritualet hvor viktig det er med forsakelse og tro. Da er det ikke så ulikt med det vi også gjør når vi har andakt.

Hvem ga disse folkene som trodde på Luther rett til å bruke makt og herske over andre? I alle år jeg gikk på skolen, og jeg vet det skjer fortsatt, ble vi fra GM mobbet. Vi ble kalt for «gokkiser» og masse skjellsord og stygge ting, og de hadde egen «goko» – sang som de sang for oss hver morgen. Det skjer fortsatt når elevene fra GM bruker felles buss og brukt basseng. De blir hånt og ropt masse stygt til.

Så stakkars journalister som skal granske alt, hvor i historien skal de starte? Mitt ønske er at vi skal slutte å granske hverandre, og heller leve i fred med hverandre. Du gjør hva du vil, og jeg gjør hva jeg vil, uansett om det er politikk, religion og øvrig organisasjonsliv. I politikken har vi jo flertallssystem, så hvis det skulle være likt i religionen, så er det vel mest tilhørende kirka. Kanskje det er tanken bak de som ikke ønsker religionsfrihet?

Så har vi kontrollsystemer i alle skoler i Norge i dag, og de fungerer godt. Og jeg vet at private skoler blir kontrollert mye oftere enn de Lutheranske offentlige. Når det er brudd på lover så har vi et system for det også, påtalemyndigheter og rettssystem. Når folk bryter lovene får vi bruke dem.

Med vennlig hilsen fra Karin Fredriksen (politiker fra lista for felles lofotkommune)