Jim Roger vil ha signalbygg på Silsanden: Fylkesmannen vil bevare friområdet ved havet

Fylkesmannen har innsigelser til kommunens foreslåtte arealplan.