Å lese facebooksiden til Gravdal Opp og fram! (GOF) gir bestandig energi. Diskusjonene og innspillene kitler i dugnadsmuskelen, det spres engasjement og den viser fram et ønske om å utvikle en bygd sammen, gjennom dugnad, omsorg og latter.

– Vi representerer hele Gravdals befolkning, sier det bestandig like smørblide talerøret for GOF, Lene Henningsen.

Hun sitter i styret til GOF og snakker for fellesskapet. Innbyggerforeningen er et felles prosjekt, en måte å skape bolyst og engasjement.

– Gravdal skal være en fin plass å bo, sier Lene på vegne av Gravdal.

Innbyggerforeningen Gravdal – opp og fram!

  • Startet opp 2017. Begynte med å lufte ideen på en facebookside i juni, fikk enormt mye positiv respons og etablerte en innbyggerforening i november
  • Representerer hele Gravdals befolkning
  • Bruker sin facebookside aktivt for å rekruttere, informere, diskutere, kommunisere og motivere
  • Har i disse fem årene blant annet organisert dugnad for å forskjønne sykehusparken og Gravdalsgata, opparbeide Klokkarvika og arrangert Gravdalsløpet, folkemøter etc. De har også jobbet opp mot politikere og næringsliv i forbindelse med utvikling av Gravdal
  • Er basert på dugnad, men det som koster noe er finansiert gjennom kontingent, gaver og støtteordninger

Og det er virkelig et lokalsamfunn som står bak GOF. Alle kan komme med ideer. Det er frivillig arbeid fra mange som bidrar til økt trivsel, penere gatemiljø, flere aktiviteter. Fornøyde innbyggere støtter lokalt næringsliv, skaper arbeid og etterspørsel av boliger. Hjulene ruller lettere hvis irritasjonsfriksjoner blir belyst og gjort noe med og dugnadstonen gjennomsyres av et grunnleggende godt humør. Mange bidrar på dugnader, noen bak kulissene og noen mer framfor.

– Vi var enige da vi startet facebooksiden at det ikke skulle være en sutreside. Det er greit med konstruktiv kritikk, men det var positivitet, engasjement og optimisme vi skulle jobbe etter. Godt humør øker bolyst og arbeidslyst, og det er så mye latter når vi har dugnad! Det er koselig og gøy, og det gir masse å ha vært med positive folk. Jeg tenker at det er en strategi var har valgt å forholde oss til. Det funker fjell, sier Lene.

Åpne armer

Initiativtakerne opprettet en facebookside i juni 2017 for se hvordan ideen om å starte opp en innbyggerforening på Gravdal ble tatt mot. Ideen ble tatt mot med åpne armer, og i september var GOF registrert og satt i gang.

Styret begynte med å arrangere et folkemøte for å høre hva gravdalsbefolkningen ønsket de skulle ta tak i.

– Den gamle gymsalen var stappfull. Vi møtte bare positivitet og vi følte at alle stilte seg bak når vi skulle gjøre noe, forteller Lena.

De har for øvrig fått resterende midler fra den tidligere innbyggerforeningen, Lofoten Fantasia, som ikke hadde vært aktiv på en stund i 2017.

Fra oppstart til handling

– Vi syns det var synd at det ikke skjedde noe. Det er masse unger på Gravdal, og vi har et flott turområde; det var viktig å skape bolyst. Vi har mye her; sykehus, sykehjem, kirke, skole, barnehage – men vi er jo så mye mer! Vi hadde veldig lyst å gjøre mer, pynte opp, gjøre det hyggelig, sier Lene.

I dag har GOF ansvar for sykehusparken, de utvikler Klokkarvika og planlegger en offisiell åpning der 18. september, de pynter langs Gravdalsgata med blomster og vimpler (og benker etter at utgravingen er ferdig), skogingen skjer fortløpende etc. Det bygges også mange boliger på Gravdal, og oppe på tidligere Nordland fiskerifagskole er selskapet TEFT i gang med å utvikle en ny bydel, ikke bare med boliger, men også med spisesteder og treningssenter for eksempel.

– Det eneste jeg hør folk sier de savner i dag på Gravdal, er en kiosk, sier Lene.

Ja-mennesker

GOF syns det er viktig å ikke slite ut folk, og prøver å organisere både små og store dugnader og ikke dra i gang altfor mye samtidig. Det er noen personer som sier ja til alt av dugnad og GOF tar med tre av disse ja-menneskene på fellesbildet.

– Men det kommer bestandig noen nye på våre dugnader også. Det kan være noen som er nyinnflyttet, eller noen som ikke har hatt mulighet tidligere, sier Lene.

Hvorfor legger dere ned så mye tid på dugnad?

– Tenk hvor kjedelig det hadde vært hvis det ikke har vært dugnader der ute! Hva hadde samfunnet vært uten arrangement?

Hvor lenge orker dere å holde på som nå?

– Så lenge folk er med og vi i styret ikke blir stående alene. Så langt har det bare vært kjempeartig og foreløpig er det ingen som vil bli kvitt oss. Det ser ut som folk setter pris på det vi gjør.

Bildetekst: Øverst fra venstre; Britt June Walle Hansen, Asbjørn Andersen, Willy Ryan, Robert Nilsen, Freddy Henningsen. Midten: Marianne Eidem, May Eidem, Tor Eidem, Turid Pedersen. Foran: Lene Henningsen og Randi Willassen Rasmussen. Willy, May og Turid representerer dugnadsgjengen, resten er styret i innbyggerforeningen Gravdal opp og fram (GOF). Styremedlem Finn Olufsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Frivillighetsprisen 2022

Vestvågøy kommune står bak den årlige prisen. Prisutdelingen skjer 3. september under Høstvekka på Leknes. En jury vil velge en prisvinner ut fra de elleve nominerte. De er: