I dag, 12. mai, markerer vi den internasjonale sykepleierdagen. En dag der alle sykepleiere i verden står sammen i solidaritet med hverandre.

I helsevesenet jobber sykepleiere skulder om skulder med andre uunnværlige yrkesgrupper og kolleger som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, leger og ufaglærte. Det har vi alltid gjort, og det vil vi fortsette med. Helsevesenet er et system der alle er avhengig av hverandre, og der fokuset alltid vil være pasientene og deres pårørende.

Sykepleie er et fantastisk og meningsfylt yrke, med et hav av jobbmuligheter i by og bygd, inn- og utland. Sykepleiere bidrar daglig for å bedre befolkningens helse og å styrke helsetjenestene i samfunnet.

Det er derfor alarmerende å oppleve at vi har et helsevesen som er i ferd med å kollapse. Sykehjemsplasser legges ned, det mangler intensivplasser på sykehusene og mange av kontorene til helsesykepleiere på norske skoler står tomme. Det mangler i dag 7000 sykepleiere i Norge – vi har aldri manglet så mange som nå. Og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mangelen vil øke til 28.000 innen 2035. Det er bare 13 år til, og vi vet samtidig at i samme periode vil andelen eldre og pleietrengende øke drastisk. En stor del av utfordringen ligger i at 50 % av sykepleiere jobber deltid. Dette utgjør en stor ressurs som ikke er fullt utnyttet. Deltid rammer spesielt kvinner, i yrker som allerede er dårlig betalt.

Norsk Sykepleierforbund mener at å jobbe heltid skal være en rettighet som må oppnås uten mer helgejobb. Tallenes tale er klar – vi er ikke i mål. Heltid er for de fleste helt nødvendig for å kunne betale regninger, ha mulighet til å ta opp boliglån og kunne forsørge seg selv og sin familie. Dette gjelder både for sykepleiere og annet helsepersonell. Å jobbe deltid gir en uforutsigbar økonomi, arbeidstid og fritid. En god del av den såkalte frivillige deltiden skyldes høy arbeidsbelastning og manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Skal heltid bli en realitet må det på plass virkemidler i form av tilstrekkelig bemanning, slik at det gis rom for å lage turnuser med hele stillinger og som er helsefremmende.

Kampen om heltid, levelige arbeidsforhold og en lønn til å leve av blir ikke enklere når sykepleiere ikke har reell streikerett. Våre streiker avblåses med tvungen lønnsnemd etter få dager. Det på tross av at Norsk Sykepleierforbund gjør forsvarlige streikeuttak, innvilger dispensasjoner, og når det til og med er bevist at liv og helse ikke står i fare. Dette er en viktig kamp for sykepleieres og ikke minst kvinners rettigheter til et rettferdig og anstendig arbeidsliv. Her kreves det politisk evne og vilje for å gjøre en endring. Kommunepolitikerne er heller ikke fritatt ansvar – de må våkne opp og gjøre noe.

Mangelen på sykepleiere er kritisk, og er til reell fare for pasientsikkerheten. Nesten 2 av 3 sykepleiere i kommunehelsetjenesten nærmer seg pensjonsalder og gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 58 år. Samtidig viser årets søkertall til sykepleierutdanningen at det er 23 % færre som har sykepleie som sitt førstevalg sammenlignet med i fjor. Det kan ha mange årsaker, men vi vet at lønn er en avgjørende faktor når man skal velge yrke.

Krig i verden påvirker vår arbeidshverdag. Sykepleiere jobber for fred både hjemme og i utlandet. Der det er mennesker på flukt er det sykepleiere på jobb i mottaksapparatet. Der det er krig er der sykepleiere på jobb for å redde liv. Krig er forakt for liv og Norsk Sykepleierforbund støtter våre kollegaer som risikerer livene sine i krigen i Ukraina og i andre krigsherjede områder.

Vi i NSF Lofoten er stolte over å være sykepleiere. Vi er stolte over å representere Norsk Sykepleierforbund, med 125.000 faglige dyktige medlemmer som ser muligheter, som er uredde og som tar utfordringer på strak arm.

Gratulerer med dagen til alle sykepleiere - verdens beste yrke!