Hvem skulle ha trodd at etterbehandling mot kreft ikke er på blå resept?

«Brystkreft har jo så god prognose», sier du kanskje, «så det er vel ingen sak?» Og det har du for så vidt rett i: 90 av 100 oss som rammes, lever etter fem år, 85 av 100 etter 15. Men for mange brystkreftrammede er det imidlertid en lang etterbehandlingstid.

De fleste blir satt på behandling med sterke anti-østrogener i fem til ti år etter kirurgi og eventuell stråling og cellegift. Dette er medisiner som har vist seg effektive i å forebygge tilbakefall. Men de sterke medisinene gir mange bivirkninger: Skjelett- og leddsmerter. Tørre slimhinner. Hetetokter. Tretthet. Og faren for benskjørhet øker kraftig.

For at anti-østrogenene ikke skal gjøre oss benskjøre, får vi derfor behandling mot behandlingen: Infusjon med noe som kalles en benresorpsjonshemmer og et preparat ved navn Calcigran Forte, som gir høyt tilskudd av kalsium og D-vitaminer. Likevel får vi ikke dette legemidlet på blå resept! Det dekkes heller ikke av frikortordningen. Vi må betale det av egen lomme. Dette selv om tablettene forskrives av lege og tas ut på resept. Preparatet er en del av den helhetlige oppfølgingen i pakkeforløpet for kreft og et tilskudd vi må ha for at skjelettet ikke skal ta skade av den øvrige behandlingen.

Så hvorfor dekkes det ikke av den ordinære frikortordningen for egenandeler? Det oppleves som både merkelig og urettferdig!

Mange som får langvarig behandling, faller ut av arbeidslivet og har dermed ikke samme økonomiske spillerom som tidligere. Da blir pålegget om medisinering med Calcigran Forte et innhugg i en allerede anstrengt økonomi.

Vi ønsker oss derfor en endring av ordningen, slik at også legemidlet Calcigran Forte blir underlagt de samme reglene som andre legemidler.

På vegne av 35 000 brystkreftrammede ...