Doina skulle egentlig drive kafe for Kvalvika-turistene på den nedlagte skolen. Nå starter hun heller opp på ungdomshuset

1. august åpnet Doina Kvalvik kafe på Fredvang ungdomshus, etter at det ble endring i planene på Fredvang skole.