Godkjenner foreløpig ikke utleie av brannstasjonen

Formannskapet i Moskenes utsetter saken om utleie av den gamle brannstasjonen på Sørvågen. Først må det tas en prinsipiell diskusjon i kommunestyret.