Endelig begynner vi å se en ende på covid-pandemien, vår største helsekrise i moderne tid. Dessverre venter en ny stor helsekrise. Den dreier seg om en kritisk mangel på sykepleiere, og er en krise som har blitt forsterket under pandemien.

Sykepleiermangelen har nådd rekordhøyder det siste året. Sykepleierstudiet er svært populært, men antall studieplasser klarer likevel ikke hamle opp med dem som forlater yrker. Det mangler nå over 7000 sykepleierårsverk i Norge, en økning på 1800, eller 35 prosent fra året før. Ifølge SSB kan mangelen bli så stor som 28.000 sykepleiere fram mot 2035.

Trenden er også tydelig lokalt. Nordland mangler over 600 sykepleiere, og i Vestvågøy dreier det seg om mellom 20 og 30 sykepleierårsverk. Tatt i betraktning at mange sykepleiere jobber deltid, vil det reelle behovet for antall sykepleiere være enda høyere. Hver femte sykepleier forlater yrket og helsetjenestene innen 10 år etter gjennomført utdanning.

Omtrent hver tredje sykepleiervakt lokalt dekkes med annen kompetanse eller av ufaglærte. Det har nærmest etablert seg som en sannhet at hvem som helst kan fungere som sykepleier. Hadde derimot en sykepleier blitt ansatt som fastlegevikar, ville det blitt rabalder.

Det er derfor svært gledelig og på sin plass at Vestvågøy kommune endelig har gjort noen lønnsmessige grep som kan sikre både rekruttering og at vi beholder flere av de mest erfarne sykepleierne i kommunen. Tiltaket sikrer nytilsatte 20.000 kroner i året over gjeldende tarifflønn. Det som kanskje er mest gledelig er at de mest lojale og erfarne – som har jobbet i kommunen over år, også løftes betraktelig. Dette ved at det innføres en lokal lønnsstige som sikrer sykepleierne 20.000 kroner i økt årslønn ved 13 års ansiennitet og nye 20.000 ved 16 års ansiennitet. I tillegg økes tillegget for sykepleiere i nattstillinger til 25.000 kroner i året. Tiltaket gjelder for sykepleiere som arbeider turnus, og det er disse stillingene som i dag står ubesatt og som kommunen ikke har klart å rekruttere til.

Dette tiltaket kommer virkelig til rett tid. Det er på tide å snakke om sykepleierlønn, og sykepleiere er en av få grupper uten reell streikerett. Det fikk vi bevist på nytt igjen i år da konflikt etter konflikt ble stoppet og gikk til lønnsnemnd. Sykepleiere henger etter sammenlignbare yrkesgrupper. I fjor forholdt vi oss lojalt til frontfaget. Så viste det seg i ettertid at industriarbeidere fikk en langt høyere lønnsøkning enn kommuneansatte som sykepleiere og lærere. Dette mente vi måtte hentes inn igjen i årets sentrale lønnsoppgjør, men der ble vi nok en gang avblåst før allerede før streiken kom ordentlig i gang.

Sykepleiere jobber dag, kveld, natt, helger og helligdager, og det er derfor svært positivt at Vestvågøy kommune som arbeidsgiver anerkjenner den viktige og sårbare kompetansen som ivaretas av godt kvalifiserte sykepleiere i alle ledd i kommunehelsetjenesten. Utfordringen har vært at vi trenger mange flere, og dette er ett av flere tiltak som kan bidra til bedre rekruttering til spennende stillinger i kommunen, og ikke minst å beholde de som er der i dag. Flere sykepleiere i stillinger som i dag er ubesatt vil gi bedre kvalitet i helsetjenestene til innbyggerne. Samtidig det vil være positivt for dem som allerede er ansatt i dag, og som ofte må jobbe som eneste sykepleier på vakt. Dette gir en langt høyere arbeidsbelastning enn om man har en kollega på vakt som også er sykepleier.

Vi vet at lønn virker og motiverer. Jeg er derfor helt sikker på at dette tiltaket vil treffe godt og få flere sykepleiere til å stå i jobben over tid. Det er virkelig på tide at kommunene begynner å konkurrere om sykepleierne, for vi snakker nå om sykepleiers marked i forholdet mellom tilbud og etterspørsel. I Norsk Sykepleierforbund ser vi en lønnskonkurranse om sykepleiere veldig velkommen. Så får vi i neste omgang sørge for å etablere helsefremmende turnuser, skape en forsvarlig arbeidsbelastning, et godt arbeidsmiljø og en akseptabel helgefrekvens for å rekruttere og beholde enda flere til et fantastisk yrke!