Send inn forslag til friluftslivets Ildsjelpris 2018

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lofot-Tidende viderebringer invitasjonen til å delta i den nasjonale kåringen.

DEL

- Ildsjelprisen ble etablert i 2013 og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. Ildsjelprisen er en av tre priser i Den Norske Friluftslivsprisen.

Dette skriver årets juryleder Dag Kaas i en pressemelding. Under viderebringer Lofot-Tidende resten av jurylederens oppfordring om å foreslå kandidater til prisen:

Verdige kandidater

"Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måtehar umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

En jury bestående av kjente og profilerte personer fra norsk samfunnsliv og framtredende representanter for friluftslivet, velger ut tre finalister. Disse blir invitert til festivalen ‘Friluftsliv for alle’ 31. august - 2. september på Stenberg på Vestre Toten. Det kåres en vinner – «Årets Ildsjel». Alle mottar en pengepremie, samt et diplom. Prisvinner og finalistene plikter å bruke prispengene til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet. Det skal redegjøres for bruk av pengene innen ett år, senest innen neste pristildeling.

Send inn forslag på din kandidat!

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

- Navn, fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og kontaktdata.

- Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende medstatuttene: http://www.friluftslivforalle.no/friluftslivsprisen/hedersprisen/item/42-statutter)

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen tirsdag 15. mars:

Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik

Folkeavstemning

Finalistene blir presentert på hjemmesiden til «Friluftsliv for alle» og gjerne også på andre friluftlivsrelaterte fora. I august vil det bli utlyst en avstemming der alle kan stemme på sin kandidat.

De tre finalistene, som blir invitert til finalehelgen på Stenberg, får gratis opphold og en spesiell oppfølging under festivalhelgen. Den, som har fått flest stemmer under folkeavstemmingen, blir kåret til Årets Ildsjel under det store arrangementet på Stenberg søndag 2. september.

Vi har alle våre forbilder og helter – noen av dem i lokalsamfunnet. Disse fortjener heder. Send derfor inn forslag på din helt og ildsjel!"

Artikkeltags