Gjør unntak i Lofotodden nasjonalpark: Får bruke drone i sauesankingen

Fylkesmannen melder at Vestbygda beitelag får tillatelse til å bruke drone under sanking av sau i Lofotodden nasjonalpark.