Gjenåpner barnehagen 27. april: Ansetter flere og planlegger mer utendørs aktiviteter

Tommeliten barnehage i Stamsund åpner igjen 27. april. De ønsker å bruke tiden fram til da til å skape trygge rammer.