Torsdag kveld fyltes Meieriet bibliotek opp av folk som ville være med å markere verdensdagen for psykisk helse. Mental helse Vestvågøy, lokalgruppe av Voksne for barn samarbeidet med Meieriet bibliotek om dette arrangementet.

Solveig Utvik fra Mental helse ønsket velkommen og uttrykte glede over at så mange hadde gitt noe av sin tid til markeringen. Årets kampanje har hatt stikkordet Gi tid, og flere av innleggene var innom dette. Gunnar Skjerpan informerte om hva den frivillige organisasjonen Mental helse, gjør for å informere om psykisk helse, og jobbe for større åpenhet om problemstillingen. Foreningen Voksne for barn arbeider for å bedre barns psykiske helse, og Kjell Amundsen la vekt på hvor viktig det er å gi tid til barna.

Dagens hovedgjest Steffi Jo Buie fortalte om sine utfordringer i livet, hvor viktig det er at noen støtter og heier på deg, hvor viktig det hadde vært å gi barna tid. Hun inspirerte forsamlingen for fortsatt å jobbe for åpenhet om psykisk helse. Hun bidro også med nydelig sang. Før pausen stilte Vestvågøy kommune opp med et menneskelig bibliotek. Det er mange ansatte i Vestvågøy kommune vi kan snakke med om bekymringer og utfordringer. Her fikk forsamlingen en unik mulighet og låne en av disse flotte fagfolkene.

Biblioteksjefen startet del to med å presentere biblioteket som en fantastisk arena for læring og folkehelse. Og han hadde mange med seg i at biblioteket var en flott og naturlig ramme for denne markeringen. Tre bøker ble anbefal, både for voksne og barn. Vil dere vite hvilke, gå og spør!

Gi tid til oppmerksomhet var et av budskapene til Sveinung Skårset. Han fortalte og om et prosjekt for ungdom. Lofoten Hest og helse har søkt støtte til sammen med Mental helse Vestvågøy. Marianne Finstad deltok som regionkontakt for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, og fortalte om denne foreningen som jobber med å hjelpe folk som opplever slike overgrep og unngå nye. Det som gjorde mest inntrykk var hennes fortelling om hvordan hun fikk en psykisk lidelse, og hvordan hjelp av venner, familie og hjelpeapparatet fikk henne tilbake til et liv med god psykisk helse.

Steffi rundet av kvelden med en nydelig låt, og alle involverte fikk en rose som symbol på takknemlighet for at de stilte opp i kveld og stiller opp hver dag.

Verdensdagen for psykisk helse

  • Er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober
  • I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober
  • Er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse
  • I 2018 var de over 1500 registrerte arrangementer landet rundt
  • Tema for 2019 er «Gi tid»

Mål for årets kampanje

1. Øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse

2. Fremme gode levevaner for god folkehelse

3. Bidra til å styrke den enkelte psykiske helse

4. Oppfordre til å bruke tid på å styrke hverandre psykisk