Det er tid for årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp (KN). I fastetiden vil ca 40. 000 konfirmanter i hele Norge gå fra dør til dør og samle inn penger til denne aksjonen.

Søndag formiddag 7. april går konfirmantene med bøsser i Stamsund, og tirsdags ettermiddag 9. april er det hus-standene i Borge, Hol og Buksnes som får besøk. 

Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelps vannarbeid, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre natur- katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, eller ikke har kontanter, så er det mulig støtte aksjonen direkte slik:  Vipps til 2426, Sende en sms <VANN> til 2426 (200 kroner) eller benytte kontonummer 1594 22 87493

Vi trenger flere bøssebærere!  Hvis du kan tenke deg å delta i årets aksjon, så kontakt Vestvågøy kirkekontor på tlf 760 56730.

For mer informasjon se KN sin nettside https://www.fasteaksjonen.no/om-fasteaksjonen/