Glimt fra Lofot-Tidende april 1993

29. april 2018, kl. 10:00

Her ser vi litt av det som ble omtalt i Lofot-Tidende i april 1993.