Små tilbakeblikk til 1999

03. mars 2019, kl. 08:00

Her er litt av det vi skrev om i Lofot-Tidende for tyve år siden.