Fylket taper svære beløp på kollektivtrafikken. De aller fleste reiser nå gratis

Alle som reiser kollektivt med buss, ferge og båt i Nordland slipper nå å betale billett, med ett unntak.