Beskyldningene om arroganse fløy veggimellom på tinget : - Hvordan føles det å ha ført velgerne bak lyset?

– Hvordan føles det for Senterpartiet å ha ført velgerne bak lyset?