Fylkesråden fraråder etablering av friskole på Vestvågøy: – En alvorlig trussel mot det etablerte, offentlige skoletilbudet

Fylkesråd Hild-Marit Olsen mener en etablering av Havbruksakademiet AS på Vestvågøy vil være en trussel mot eksisterende skoletilbud. Dermed går hun mot lokalpolitikernes innstilling i saken.