Det er Nordland fylkeskommune som melder at det fra og med lørdag morgen klokka seks er varslet mulig streik blant bussjåførene i Nordland og totalt 371 sjåfører kan bli tatt ut i streik.

Dette gjør at busstrafikken i store deler av Nordland blir rammet. Streiken omfatter både ordinær rutekjøring og kjøring av skolebarn. Noen områder er ikke tatt ut i streik.

Områdene som kan bli omfattet av streik er følgende (unntak er kommentert etter området):

  • Lofoten, ingen ruter kjøres
  • Vesterålen, ingen ruter kjøres
  • Ofoten, ingen ruter kjøres med ett unntak, rutene mellom Narvik og Evenes kjøres som normalt
  • Andøya, ingen ruter kjøres
  • Salten, ingen ruter kjøres med ett unntak, på Kjerringøy kjøres rutene lokalt t.o.m. Misten, men ingen ruter fra Festvåg.
  • Indre Helgeland, ingen ruter kjøres

Undertransportører som kjører tilrettelagt skoleskyss fortsetter å kjøre denne transporten der de kjører elevene helt til/fra skolen. Tilrettelagt skyss som er koblet på ordinære bussruter kjøres ikke.

Flybussen mellom Sortland, Harstad, Narvik og Evenes kjøres ikke.

I tida med streik gjelder ikke reisegarantiordningen på ruter som er tatt ut i streik, informerer Nordland fylkeskommune. De ber nå reisende om å følge med på fylkeskommunes nettsider eller sosiale medier for oppdateringer om saken.