Sparekniven rammer skolebarna: – Vi trenger frivillige til å redde skolefrokosten

Foreldreutvalget ved Fygle skole vil prøve å redde den populære skolefrokosten, når skolen rammes av kutt i budsjettet.