Pål Krüger hadde et leserinnlegg i Lofot-Tidende 10. august om formuesskatt.

Der skriver han blant annet: «Hva er det mest effektfulle tiltak i et inntektsutjevningsperspektiv? Åpenbart, ikke å beskatte arbeidende kapital i bedriftene, men å tilby arbeidskraften 100 prosent stilling. Verstingene er kommunesektoren. I min kommune Vestvågøy er gjennomsnittlig stillingsbrøk 35 prosent, og det lyses ut stillinger ned i 17 prosent og lavere. AP/SP med støtte fra SV, MDG og Rødt er styringspartiene framfor noen i Kommune-Norge, men det til tross, eller kanskje på grunn av dette, er «heltidskommunen» en illusjon. De nekter å ta ansvar for det de faktisk kan gjøre noe med, og som reelt kan løfte de lavtlønnede opp på et ansvarlig lønnsnivå».

Det er viktig for administrasjonen å kommentere Pål Krügers uttalelse om at gjennomsnittlig stillingsbrøk i kommunen er 35 prosent, da dette ikke er riktig. En gjennomgang av alle fast ansatte som fikk lønn i august i år, viser en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 85 prosent. En rapport fra 2018 om heltidssatsingen viser at ansatte innenfor omsorgssektoren i kommunen har en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 65 prosent.

I Vestvågøy kommune er arbeidet med heltidskultur prioritert av kommunestyret og igangsatt av administrasjonen. Arbeidet er forankret i kommunens handlingsplan, hvor det ligger flere tiltak som skal sikre våre gode medarbeidere en god og trygg arbeidsplass. Mer informasjon finnes på kommunens nettside.

Dette er et arbeid som på langt nær er fullført, og som vi må legge tid og ressurser i framover.

Les også

Leserinnlegg fra Pål Krüger: Formuesskatt og omfordeling