Rødt Nordland støtter kampen for å berge Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS), og ber alle våre lokallag og medlemmer gjøre det de kan for å bidra i denne kampen.

Denne helseinstitusjonen er livsviktig først og fremst for folk i den sørlige delen av Nordland, men betyr også mye for et godt helsetilbud generelt i hele fylket. Skulle HRIS gå tapt, vil det medføre økt trykk på både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset i Bodø, der presset allerede nærmer seg det utålelige. Det vil også øke presset på kommunene i en allerede svært vanskelig situasjon rundt om i sykehjemmene i regionen.

Rødt Nordland vil gjennom sine lokallag og kontakter bidra til at Folkeaksjonen for RHIS får støtte for sine krav fra alle deler av Nordland. Helse- og omsorgsdepartementet må slutte å unndra seg ansvar og sørge for at Helse Nord oppfyller de krav som Spesialisthelsetjenesteloven pålegger.