Kan innføre parkeringsavgift på Hauklandstrand - men kommunen kan ikke dekke alle driftskostnader med det de får inn

Miljødirektoratet samtykker til å etablere parkeringsavgift på Hauklandstranda, men bare for å dekke kostnader til parkeringen og ikke noe annet.