(Avisa Nordland)

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Nå nekter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å forklare hvorfor han gjenga rapporten feil.

- Dette er oppsiktsvekkende. Jeg kommer til å forfølge dette. Det bør ikke være tvil om at når man ber om undersøkelser, så bør man følge dem opp. Det skjønner alle. Det burde statsråden også skjønne, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)

I forrige uke stilte han et skriftlig spørsmål til statsråden. Haltbrekken lurte på om statsråden midlertidig ville stanse utbyggingen av vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune helt nord i Trøndelag.

Den tidligere lederen i Naturvernforbundet bekymret for at utbygginga kan få alvorlige konsekvenser for fuglelivet på og rundt fjellet. Området huser blant annet den sterkt truede uglefuglen Hubro.

Freiberg avviser kritikken. Les tilsvaret hans nederest i artikkelen.

Overrasket

At olje- og energiministeren ikke ville stanse arbeidet, overrasker ikke Haltbrekken. Det som overrasker, er begrunnelsen.

I svaret viser nemlig Freiberg til en fersk rapport fra Nord Universitet:

«Arbeidet med adkomstveien har startet opp, men de resultatene som foreligger tilsier at arbeidet med anleggsveien foregår så langt unna eventuelle hekkeplasser for hubro at det ikke er nødvendig med restriksjoner.»


Problemet med det statsråden skriver, er at det ikke stemmer. I rapporten han viser til, kommer det nemlig frem noe helt annet:

Forskerne: Vi vet for lite

«Det er ikke lett å si hvordan denne hogsten påvirker hubroen, så lenge vi ikke har full oversikt over hvordan hubroen bruker hele området og hvor den eventuelt hekker. Selve vegbygginga med nødvendige sprengningsarbeider vil forstyrre hubroen mer enn hogst», skriver forskerne Magne Husby og Audun Eriksen.

Videre heter det om anleggsarbeidet som nå pågår:

«Vi vet altså for lite om hubroens arealbruk på Sørmarkfjellet til å noenlunde sikkert kunne anslå effektene av vegbygginga. Når veganlegget kommer opp på toppen av fjellet, vil anleggsarbeidet være lett hørbart og observerbart også vestover på Sørmarkfjellet, der vi nå vet sikkert at hubroen tilbringer mye tid.»

Forskerne anbefaler derfor at arbeidet som ble satt i gang i april stanses fram til man vet mer om hubroens aktivitet i området. Nettavisen ringte derfor Magne Husby, den ene forskeren som skrev rapporten.

 

Han bekrefter at statsrådens svar er stikk motsatt av det de anbefalte i sin rapport. De jobber nå med å ferdigstille en ny rapport som vil være klar i neste uke, og kan derfor ikke si så mye mer.

Spent på svaret som ikke kommer

- Hva synes du om at statsråden lener seg på rapporten deres når han hevder at arbeidet som skjer så langt unna hubroens hekkeplasser at det ikke påvirker hubroen?

- Jeg synes du skal spørre ham om hvorfor. Jeg er spent på svaret.

Nettavisen har bedt om et intervju med Kjell-Børge Freiberg. Det var i følge departementets informasjonsavdeling ikke mulig «før tidligst i neste uke en gang».

Kjell-Børge Freiberg svarer følgende på påstanden om at han skal ha gitt feil informasjon til Haltbrekken.

- Det er ikke hold i påstanden om at jeg skal ha gitt feil informasjon i mitt svar til Haltbrekken. NVE har vurdert rapporten fra Nord Universitet og funnet at det ikke er grunnlag for stans i anleggsarbeidet nå. Det står heller ikke i rapporten. NVE mener anleggsarbeidet kan fortsette i nedre del av anleggsveien inntil ytterligere undersøkelser er gjennomført. Fylkesmannen støtter NVEs konklusjoner. Når det gjelder den videre oppfølgingen er NVE i dialog med Fylkesmannen. Jeg støtter vurderingene NVE har gjort. Dette går også fram av svaret til Haltbrekken.