Frank Yttergård.
Privat

Frank (49) vil ha rassikring, finere veier og generelt bedre infrastruktur i Lofoten: - Man kan ikke reklamere for å få masse turister hit uten å ha dette på plass

I 20 kjappe spørsmål-spalten spør vi personer med tilknytning til Lofoten om litt mellom himmel og jord. I kveld snakker vi med Frank Yttergård. Han bor i Stamsund og driver Traveller Taxi, noe han har gjort i 12 år.
Publisert