Marianne fra Ballstad er første kvinnelige leder i fotballkretsens 100-årige historie

I helga ble kretstinget i Hålogaland fotballkrets arrangert i Harstad. Der ble Marianne Flaaten fra Ballstad UIL valgt som ny leder.