En tredjedel av de nominerte lederne i Norges fotballforbund kommer fra Ballstad i Lofoten

Før jul skal Norges fotballforbund kåre Årets kvinnelige leder og Årets unge leder. I begge kategoriene er to fra Ballstad UIL nominert.