Inntil videre vil ikke linje 771 kjøre til Myrland der det er angitt rutetabell.

– Dette grunnet mange ras der, og fortsatt stor rasfare, skriver Reis Nordland.