FOH-sjefen etter storøvelsen: - Utlendingene var svært fornøyd