Busstrafikken ser ut å gå ganske normalt tirsdag morgen.

Reis Nordland melder ikke om noen trafikkavvik, men en leser har tipset oss om at en buss, som var på vei til Stamsund, var forsinket på morgenen.

Bussen skal ha hatt problemer med å komme over Einangen.