Forhåndskonferanse om Wiikgården

1. juli møtte tiltakshavere Jossi Pettersen og Åge M. Hansen fra Lofotveggen Eiendom AS kommunens representanter Jochen Caesar, Odd Eskil Andersen, Asbjørn Horn og Tonje Holm for å diskutere Wiik-gården på Leknes.