Før politikerne godkjenner Raymonds plan for Reineholmen, vil de vite hvem som betaler for en trygg skolevei

Barna på Ballstad skal ha trygg skolevei - men hvem skal betale for fortau og skoleskyss, spør politikerne i forvaltningsutvalget.