Sommeren 2020 vedtok kommunestyret å gå i gang med prosjekt Folkebad. Konsulentene beregnet investeringen til ca. 160 mill. eks MVA. (alle tall senere er eks mva.). Kommunestyret holdt døren åpen for renovering/nytt Leknes-basseng og renovering av bassengene i Stamsund og Bøstad, om prisen på Folkebadet ble for høy.

Når anbudene på Folkebadet kom inn høsten 2022, fra to entreprenører, var prislappen kr 235 mill., nesten 50 % dyrere enn konsulentanslaget. Det var da grunnlag for å se nærmere på alternativet med tre basseng, men det likevel ble valgt å gå videre med «beste» anbud for Folkebad. «Vi kjenner nå prisen for våre ønskeliste» presenterte prosjektleder i styringsgruppen 2. februar 2023.

I presentasjonen til kommunestyret en god måned senere, kunne vi se i et av vedleggene at prisen på Folkebadet var steget med nye 90 mill. Denne utviklingen skulle utrolig nok ikke være tema for kommunestyrets behandling av saken 28. mars i år. Tema for møtet var se på mulighetene for å ta ned kostnader, ved å gjøre mindre endringer, men kommunedirektørens kalkulator beregner at jo mer investeringskostnadene tas ned, jo dyrere blir driften!

Før spaden er satt i jorda, er prisen på Folkebadet økt med 165 mill., en 100 % økning fra det som var grunnlaget for opprinnelig beslutning. All erfaring viser at endelig pris ved realisering kan bli vesentlig høyere.

Sp var usikre i 2020 på bygging av Folkebad beregnet av konsulent til kr 150 mill., med er i dag skråsikre på at det er riktig når prisen er doblet. Høyre heier på Folkebadet uten prislapp på flagget. Vi var skeptiske til et Folkebad med prislapp på kr 150 mill., og er enda sikrere på at det er en dårlig ide når prisen nå er doblet.

Vi er enige i at et Folkebad kunne blitt flott for befolkningen, og de som har råd å bruke det, men investeringen og driften har en bakside. Penger må hentes blant annet fra Oppvekst, Helse, vedlikehold av veier og ytterligere press på økt eiendomsskatt.

Vi tror at de som arbeider i Helse og Oppvekst, med daglige «ostehøvel»-besparelser i drift og tilbud, ikke vil se med glede på at budsjettene blir ytterligere strammet til. I tillegg kommer en > 100 % økning av investeringskostnaden på Haukland servicebygg (fra 25 til 55 mill.), og et enda ikke realisert etatsbygg for politiet (150 mill.) i konkurranse med private aktører.

Vi må forberede oss på strammere kommuneøkonomi sa kommunedirektøren, ut fra en generell betraktning om finansiering av kommunene. Vi legger sten til byrden med egne prioriteringer, er vår kommentar.

Alternativ løsning:

I Øksnes kommune bygges det i 2023 et nytt basseng i nytt bygg for kr 136 mill.

• 15,5 x 25 meter basseng • Hev/senk bunn • To temperatursoner • Tilrettelagt for sambruk for flere funksjoner

Vi kunne gjort tilsvarende.

Nytt basseng på Leknes, vil være en utrolig forbedring fra i dag. Renovering av distrikts-bassengene, og nytt 12,5m basseng på Ballstad, vil på aller beste måte sikre god svømmeopplæring ved skolene, og økt tilgjengelighet for befolkningen, alt til en samlet prislapp på ca. kr 220 mill. Vi kunne satt Helsegevinsten til 10 mill. uten å blunke, opp mot Folkebadets kr 5 mill..

Avslutning

Kommunen ville hatt, med ovennevnte løsningen,

«til overs» >kr 115 mill., sammenliknet med å bygge et Folkebad. Om beløpet absolutt måtte svies av, så kunne man gjøre det på et åpenbart godt prosjekt: å bygge et helsehus på Leknes, med samling av alle fastlegene, og tilhørende helsetjenester. Når alle disse tjenestene allikevel er spredt rundt omkring på Leknes, kan vi like godt samle de under felles tak. Gevinsten for fagmiljøet, pasientene og kommunen er åpenbar.