– Mat var de velsignet med på Unstad under krigen. De hadde så mye at tyskerne kom hit for å kjøpe mat